Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening is bedoeld voor personen of gezinnen die zelf hun schulden niet meer kunnen betalen. Als schulden en onbetaalde rekeningen u boven het hoofd dreigen te groeien, is het verstandig om snel hulp te zoeken.

U kunt dan een beroep doen op instanties die u helpen om uw financiële situatie weer op orde te brengen. Indien dat nodig is, krijgt u hulp bij het treffen van een schuldenregeling. Heeft u geen problematische schulden, maar maakt u zich wel zorgen over betalingsachterstanden? Dan heeft u wellicht baat bij de website van het Nibud: ww.zelfjeschuldenregelen.nl

Schuldsanering

Als het u zelf niet lukt om uw schulden af te lossen en/of regelingen te treffen met de schuldeisers, dan kunnen onze juristen u ondersteunen in dit minnelijke traject. Indien de schuldeisers ondanks de pogingen van onze juristen alsnog weigeren mee te werken dan starten wij voor u het WSNP-traject.Uw schuldeisers zijn verplicht om mee te werken aan een WSNP-traject.