Particulieren Incasso

Als particulier kunt u een vordering op iemand of een bedrijf hebben: diegene heeft een schuld bij u en met de vordering maakt u kenbaar dat u deze opeist.

Laatste aanmaning

Voordat u de incasso uit handen geeft stuurt u eerst een laatste aanmaning. Als het duidelijk is dat uw vordering niet betaalt gaat worden adviseren wij u stappen te ondernemen. U bent wettelijk verplicht om een laatste aanmaningsbrief te sturen. Deze brief moet aan en aantal voorwaarden voldoen. Een voorbeeld van zo’n brief kunt u HIER vinden.

No cure no pay!

De incassokosten verhalen wij op de tegenpartij. Betaalt de tegenpartij niet, dan betaalt u ons ook niets. Betaalt de tegenpartij wel, dan betaalt u ons ook niets! Omdat u geen risico op onverwachte kosten heeft, is het dus ook rendabel om kleine vorderingen ter incasso over te dragen.

Direct aan de slag

Om u goed te kunnen helpen hebben wij zoveel mogelijk informatie nodig over de openstaande vordering. Heeft u bijvoorbeeld een schuldbekentenis of ander bewijs? Weet u waarom de schuldenaar niet wil of kan betalen?