Huurrecht

Huur wordt omschreven als de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie.

Deze tegenprestatie bestaat meestal uit de periodieke betaling van huur. In de praktijk hebben de huurder en verhuurder regelmatig geschillen over de beëindiging van de huur, gebreken, huurprijsherziening en wanbetaling.

In veel gevallen kunnen deze geschillen onderling niet opgelost worden. In het huurrecht wordt dan ook vaak geprocedeerd.

Het is van belang vooraf deskundig advies in te winnen over de juridische aspecten van huurovereenkomsten. De juristen van ALM Groep hebben ruime ervaring met alle aspecten van het huurrecht.