ALM Groep en sponsoring

In de huidige tijd is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een belangrijk speerpunt bij ondernemen. ALM Groep heeft gekozen om een aantal sportverenigingen een warm hart toe te dragen. Sport en beweging is belangrijk voor onze jeugd.