Wij verlenen hoge kwaliteit juridisch advies aan bedrijven zoals een BV, NV, VOF, maatschap of eenmanszaak. Ook bij het internationaal zakendoen. Wij begeleiden daarnaast beginnende ondernemers bij het starten van hun bedrijf. Bij juridisch advies voor bedrijven kunt u denken aan het opstellen van algemene voorwaarden en het controleren of begeleiden van handelstransacties.

Arbeidsrecht

Wij behandelen arbeidsrechtelijke zaken voor het bedrijfsleven, overheden, onderwijsinstellingen en particulieren. Daarbij adviseren wij zowel werkgevers als werknemers. Wij blijven zaken dus van twee kanten bekijken. Dat houdt ons scherp. Hierdoor kunnen wij de uitkomst van procedures beter inschatten. Meer over arbeidsrecht.

Contractrecht

Het contractenrecht regelt hoe en waarom overeenkomsten tot stand komen, waaraan voldaan moet worden om van een geldige overeenkomst te spreken en wat er gebeurt als een overeenkomst niet goed wordt nageleefd. Voldoet het gekochte wel aan de verwachtingen of kleeft er een gebrek aan? Is er niet tijdig of volledig betaald? Heeft een van beide partijen zich niet (of niet volledig) aan de afspraken gehouden? Meer over contractrecht.

Ondernemingsrecht

ALM Groep heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht. Wij ondersteunen ondernemingen bij de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming, én bij strategische besluitvorming. Meer over ondernemingsrecht.

Fiscaal

Door onze ervaring begrijpen wij de context van uw fiscale vraag én de gevolgen van ons antwoord. Wij denken kritisch mee en schromen niet om een (moeilijke) tegenvraag te stellen om tot de best mogelijke oplossing te komen. Meer over fiscaal.

Incasso

Om tot een optimaal incassoresultaat te komen beperken wij ons niet tot het verzenden van een aantal standaardbrieven. Waar nodig nemen wij persoonlijk contact op met uw debiteur. In veel gevallen leidt dat tot een gunstig resultaat. Als uw debiteur uw vordering niet in één keer kan betalen, treffen wij een betalingsregeling met uw debiteur om zo betaling van uw vordering te verkrijgen. Meer over incasso.

Mediation

Niet alle geschillen worden in de rechtszaal beslist. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van mediation: een geschil oplossen door bemiddeling. De mediator helpt partijen bij het vinden van een oplossing zonder zelf een standpunt in te nemen. Meer over mediation.