Ondernemers sluiten voortdurend contracten. Bijvoorbeeld bij koop, het aangaan van een huurovereenkomst, afsluiten van een krediet, inschakelen van derden (dienstverleners), enz. Alle regels en wetten die gelden voor contracten en overeenkomsten vormen samen het contractenrecht. Voor het opstellen van een goed contract, het inschatten van uw risico of het beperken van schade wanneer er reeds een conflict ontstaan is, is de tussenkomst van een juridisch expert soms gewenst of zelfs noodzakelijk. ALM Groep biedt U juridische deskundigheid op het gebied van het contractenrecht.

Wij adviseren en staan u bij in:

  • het opstellen en beoordelen van contracten
  • het beëindigen van contracten
  • geschillen en procederen naar aanleiding van contracten

Beleid gericht op duurzame inzetbaarheid zou je kunnen zien als een uitbreiding van employabilitybeleid met activiteiten gericht op gezondheid en vitaliteit. Ook hier geldt dat het altijd van de context afhangt hoe je het aanpakt. Bij zware beroepen voor lager opgeleiden zal het beleid anders zijn dan voor hoogopgeleide kantoormedewerkers. Speerpunten zijn dan: – Gezondheids- en veiligheidsbeleid – Loopbaanontwikkeling

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij kunnen helpen bij onderzoek, beleidsontwikkeling, vitaliteitsscans, workshops en trainingen voor leidinggevenden. Neem contact met ons op voor meer informatie.