ALM Groep heeft ruime ervaring op het gebied van ondernemingsrecht. Wij ondersteunen ondernemingen bij de dagelijkse gang van zaken binnen de onderneming, én bij strategische besluitvorming.

Wij adviseren u bij:

 • Adviezen aangaande ondernemingsvormen
 • Oprichten en structureren van vennootschappen
 • Opstellen van diverse overeenkomsten waaronder
 • Aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten VOF, maatschap, cv en joint ventures, handelscontracten
 • Opstellen van Algemene Voorwaarden
 • Fusies en overnames
 • Vennootschapsrechtelijke vraagstukken (aandeelhoudersbesluiten, notulen, enz.)
 • Geschillen tussen aandeelhouders en/of geschillen tussen aandeelhouders en bestuurders
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Corporate governance
 • Corporate litigation