Optimaal Incassoresultaat

Om tot een optimaal incassoresultaat te komen beperken wij ons niet tot het verzenden van een aantal standaardbrieven. Waar nodig nemen wij persoonlijk contact op met uw debiteur. In veel gevallen leidt dat tot een gunstig resultaat. Als uw debiteur uw vordering niet in één keer kan betalen, treffen wij een betalingsregeling met uw debiteur om zo betaling van uw vordering te verkrijgen. Onze incassomaatwerk is afgestemd op uw organisatie en uw debiteur.

Pre-Incasso

Op een flexibele, correcte en resultaatgerichte wijze vergroot u de druk op uw debiteur door de autoriteit van het ALM groep- kantoor te gebruiken. Pre-incassoregel biedt u de mogelijkheid om op uw briefpapier, facturen en aanmaningen een tekstregel en/of het ALM groep- logo te plaatsten. Hiermee brengt u uw samenwerking met ALM Groep opvallend onder aandacht. In de pre-incasso brief verlangt u de betaling vermeerderd met administratiekosten direct op uw rekening, met een waarschuwing dat de vordering bij niet nakoming aan ons wordt overgedragen.

Buitengerechtelijke incasso

De medewerkers van ALM groep zijn getraind in het klantvriendelijk incasseren van uw vordering. Uw debiteur wordt aangeschreven met het verzoek tot betaling over te gaan. Wordt geen reactie ontvangen dan tracht een call agent contact met uw debiteur te krijgen en alsnog tot incasso van uw vordering te komen. Eventueel wordt een betalingsregeling getroffen. ALM groep is een professioneel bedrijf dat effectief zorg draagt voor inning van uw onbetaalde facturen, zonder de relatie met uw klant te verstoren.

  • Hoger incassoresultaat
  • Gedurende het incassotraject heeft u 1 aanspreekpunt
  • Afgestemd op uw organisatie en uw debiteur
  • Korte gemiddelde betalingstermijn