Arbeidsrecht

Voor u als werknemer is een arbeidsovereenkomst erg belangrijk. Werk betekent meestal meer dan alleen inkomen. Het gaat ook om sociale contacten, waardering en het werk levert voldoening op. Hoewel u er niet van uit gaat kan het zo zijn dat problemen ontstaan. Uw werkgever wil de arbeidsovereenkomst beëindigen. Het loon wordt niet of te laat betaald. Wanneer u merkt dat er zo’n probleem is, kunt u zicht het beste direct laten adviseren door een van onze juristen.

Het einde van het dienstverband

Indien de werkgever om wat voor reden dan ook een einde wil maken aan de arbeidsovereenkomst, dan is het van belang goed je arbeidsrechtelijke rechten te kennen. Binnen het Nederlandse rechtsstelsel zijn een aantal ontslagredenen opgenomen. In alle gevallen is het voor de werknemer belangrijk niets te ondertekenen en nergens (mondeling) mee akkoord te gaan, zonder dat er door een arbeidsrechtelijke deskundige naar is gekeken.

  • Ontslag met wederzijds goedvinden
  • Ontslag wegens een reorganisatie
  • Ontslag wegens een verstoorde arbeidsrelatie
  • Ontslag wegens verwijtbaar disfunctioneren
  • Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid
  • Ontslag wegens het eindigen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  • Ontslag op staande voet